+48 627 07 01

600 032 035

Pn.-Pt.: 9.00 - 17.00

Kancelarię wyróżniają

 • profesjonalizm i terminowość świadczonych usług w ramach szerokiego zakresu dziedzin prawa;
 • różnorodne formy kontaktu z Klientem (w tym: świadczenie usług na terenie całej Polski, możliwość stałej współpracy drogą telefoniczną oraz mailową);
 • elastyczne systemy ustalania wynagrodzenia w zależności od danej sprawy;
 • dogodna lokalizacja biura (ścisłe centrum Radomia, obok Galerii Słonecznej bardzo dobry dojazd do sądów;)
 • poufność i dyskrecja w prowadzeniu spraw
 • kreatywne i nieszablonowe rozwiązania
 • ustawiczne kształcenie i rozwój umiejętności zawodowych.

Zakres usług

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o podział majątku małżonków
 • sprawy o alimenty
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy o zapłatę ceny/wynagrodzenia
 • sporządzanie umów
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego  (zasiedzenie, współwłasność)
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
 • sprawy o mobbing i zadośćuczynienie
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • odwołania od decyzji ZUS
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • udział w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Referencje

Nasza Kancelaria prowadzi obsługę prawną wielu podmiotów gospodarczych. Na wyraźne życzenie Klienta Kancelaria może przedstawić listy referencyjne od wybranych podmiotów, dla których prowadzi kompleksową obsługę prawną, a także Klientów dla których świadczy, bądź świadczyła pomoc prawną na zlecenie w konkretnych sprawach.

CSR

Informacje wkrótce…

Kontakt

W celu wcześniejszego umówienia spotkania z prawnikiem uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

+48 627 07 01

600 032 035

elwira.kowalczyk@adwokatura.pl

Kancelaria Adwokacka
adw. Elwira Kowalczyk

26-600 Radom
ul. Zegara Słonecznego 3 lok. 1

Pn.-Pt.: 9.00 - 17.00